Top Katti kattsrö

Top Katti är en högklassig, icke-klumpbildande kattsand. Produktens sammansättning har utvecklats och de nyaste versionerna finns på marknaden i september–oktober 2016.

  • Icke-klumpbildande kattsand
  • Innehåller ren sepiolit av god kvalitet
  • Miljövänligt val
  • Nyhet, tillgänglig från och med september–oktober 2016
  • Förpackningsstorlekar: 8 l och 24 l

Användning: Häll cirka 7–8 cm Top Katti-kattsand i kattlådan. Avlägsna fast avföring dagligen och rör om sandens yta lätt så att fuktiga sandkorn sjunker djupare. Byt ut sanden en gång i veckan eller oftare vid behov.

Kassering: Du kan slänga Top Katti tillsammans med hushållsavfall eller kompostera den. Spola inte kattsand ned i avloppet.

Nya produkter

Favoritprodukter