Konsumentservice

Tuggben med kyckling

Vi har som en följd av ett mail om produkter som inte är våra fått frågan om våra tuggben med kyckling kan vara skadliga för hunden. Vårt svar är nej.
Kycklingen på våra tuggben är av livsmedelskvalitet, dvs. kycklingen kommer från samma högteknologiska fabriker som tillverkar livsmedel till människor.
Fabriken som vi använder är certifierad av EU. Det betyder att EU med sina oerhört strikta krav har kvalitets-godkänt den. EU kvalitetssäkrar även uppfödningen av de kycklingar som används, så att de inte utfodras med ämnen som kan vara skadliga för människa och djur. Vi har i EU en mycket strängare kontroll än i USA. Ingen kyckling vi använder i EU är preparerad med exempelvis melamin, antibiotika, gmo och andra skadliga ämnen.

Best Friend har egen personal anställd i Kina som året runt har till uppgift att resa runt till våra samarbetspartners fabriker där ett digert kvalitetsprotokoll skall fyllas i. Därutöver besöker personal från vårt huvudkontor regelbundet fabrikerna för kvalitetssäkring.
Förutom att vi kvalitetskontrollerar hela produktionen och tar stickprover på löpande produktion ingår det även en löpande översyn av den sociala biten (arbetsförhållanden, att inga barn arbetar på fabrikerna, levnadsvillkor mm.), men även den miljömässiga påverkan vår produktion har.
Vi på Best Friend har alltid varit mycket kvalitetsmedvetna och vi är stolta medlemmar i BSCI. 
BSCI (The Business Social Compliance Initiative) är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan.
När tuggbenen är producerade genomgår de en veterinärkontroll. Ett externt ackrediterat laboratorium tar alla nödvändiga prover som EU kräver. När proverna är godkända utfärdas det ett hälsocertifikat just till den sändningen.
När tuggbenen når vårt lager i Århus får vi inte tillgång till containern förrän de lokala livsmedelsmyndigheterna (i vårt fall FVS = Fødevarestyrelsen i Danmark) gör ännu en genomgång av all dokumentation samt en slumpmässig stickprovskontroll på varorna (E-coli, salmonella, mm).
Produkterna ingår även i vår egna AAFCO-testkontroll, som drivs och övervakas av våra egna veterinärer.
När vi har tillåtelse att överta containern har vi därutöver internt en kvalitetskontroll, där vi tar stickprover på containern. Innan denna internkontroll är färdig står containern på ett externlager för att inte fysiskt den skall befinna sig på vårt aktiva lager.
Vi på Best Friend har som ledstjärna i allt vi gör att våra kära husdjur, våra familjemedlemmar, skall ha det bra.

Solna 2016-08-05

Best Friend Sweden AB

Solna torg 13
171 45 Solna
Sweden

Konsumentkontakt: 
Öppet:
Måndag-Torsdag: 08:30 - 12:00 Fredagar: Stängt
0200-277500 
[email protected]