Best Friend Gear Desinfektionsmedel

Det är viktigt att hemmet och miljön är rena för att ditt husdjur ska trivas och må bra. Med hjälp av Best Friend Gear-rengöringsprodukterna avlägsnar du enkelt såväl smuts som obehagliga lukter.

  • Mycket effektivt desinfektionsmedel mot nästan alla bakterier
  • Lättanvänd duschflaska
  • Biologiskt nedbrytbart
  • Tillverkat i Finland
  • 500 ml

Användning: Färdigt att användas. Lämpar sig för vattentåliga ytor. Spraya på stället som ska desinficeras och torka. Vid desinficering av mat- och dryckeskärl skölj först kärlet noggrant med vatten. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Farligt att förtära. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras svalt eller i rumstemperatur. Produkten förlorar sin desinficeringsförmåga om den fryser. Mycket brandfarligt.

Nya produkter

Favoritprodukter