Best Friend Festival hö med örter

  • Örthö för gnagare och kaniner
  • Viktigt för gnagarnas och kaninernas matsmältning
  • Förpackningsstorlek: 500 g

Användning: Hö är viktigt för kaninernas och gnagarnas matsmältning. Dessa husdjur ska alltid ha tillgång till hö. Servera höet gärna i en höhäck eller liknande. Skär av portionen längs den streckade linjen. Innehåller 4 portioner, ca 250 g/st.

Förvaring: Torrt, inte för varmt.

Nya produkter

Favoritprodukter