Best Friend Cattia Eco Light kattsand

Best Friend Cattia-kattsand är tillverkad av 100 % naturlig hormite lera (blandning av naturliga leror), vilken är 40 % lättare än traditionell bentonit. Maximal absorption inom klumpande kattsander, vilket leder till lägre förbrukning och bra luktbindning. Ytterst låg miljöpåverkan under hela dess livscykel jämfört med traditionella bentonit strön. * Forskning som utförst av PWC- Ecobilan. Pricewaterhouse  Coopers har genomfört en jämförande analys av livscykeln för denna produkt (från gruva till kund) och slutsatserna är tydliga och objektiva. Produkten är bland alla naturliga klumpande leror, den mest “miljövänliga “.

 •73% mindre CO2 •55% mindre vattenförbrukning •35% mindre urban spill


  • Lätt att bära hem
  • Absorberande
  • Luktbindande
  • Låg konsumtion
  • Tillverkad till 100 % av naturliga lermineraler
  • Miljövänlig
  • Klumpbildande
  • Mycket hög uppsugningsförmåga
  • Förpackningsstorlek: 5 l

Användning: Häll ett cirka 5 cm lager Cattia Eco Light-sand i kattlådan. Ta bort klumpar och fast avföring regelbundet med en sandspade och fyll på lådan med ny sand vid behov. Desinficera kattlådan tillräckligt ofta. Gravida kvinnor bör undvika direkt kontakt med kattavföring och använda skyddshandskar eller en sandspade vid rengöring av kattlådan. Ibland kan det vara svårt för katten att acceptera ny sand. Då lönar det sig att först blanda den produkt som du tidigare använt och ny Cattia-sand i lådan.

Förvaring: Öppnad på ett torrt ställe, tillsluten. Oöppnad på ett torrt ställe.

Kassering: Tillsammans med hushållsavfall. Kattsand får inte spolas ned i avloppet.

Nya produkter

Favoritprodukter