Best Friend Cattia Eco 7L Strö av träfiber

  • Komposterbar och 100% biologiskt nedbrytbar
  • Klumpbildande
  • Effektiv, naturlig luktkontroll
  • Hög absorptionsförmåga
  • Dryg
  • Dammfri
  • Lättvikt
  • Tassvänlig

Ingredienser: 100% naturliga förnyelsebara vegetabiliska fibrer.

Användning: Fyll kattlådan med cirka 5 cm strö. Ta bort klumparna och fasta avföringen dagligen med en kattströspade och ersätt med samma mängd nytt strö.
*De enskilda klumparna kan spolas ner i toaletten. Hela kattlådans innehåll ska bytas ut och lådan ska desinficeras med 5-7 veckors mellanrum eller vid behov. Gravida kvinnor bör undvika direkt kontakt med kattens avföring och använda skyddshandskar då kattlådan ska rengöras. Ibland kan katten ha svårt att acceptera det nya ströet. Då lönar det sig att börja med att blanda den tidigare kattsanden med Best Friend Cattia ECO under en period på ca 1 vecka.

Förvaring: Förvara vid rumstemperatur under torra förhållanden

Avfallshantering: Enligt lokala bestämmelser om avfallshantering, bioavfall eller kompost (odla ej ätbart i en kompost med kattens avföring). Enskilda klumpar kan spolas ner i toaletten. Ströet som ligger kvar efter klumparna skall inte kastas i toaletten.

* Var observant med lokala regler.

Nya produkter

Favoritprodukter