TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten Best Friend Group Oy, Y-tunnus 1073893-0 (“Best Friend”), käyttää ja käsittelee sinusta keräämiään henkilötietoja vieraillessasi kotisivuillamme  www.bestfriendgroup.com, www.bestfriend.com, www.hurtta.com ja www.racinel.com.

 

Noudatamme aina henkilötietojesi käsittelyssä voimassaolevaa tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Käyttämällä tätä verkkosivustoa annat suostumuksesi siihen, että Best Friend kerää ja käsittelee henkilötietojasi tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.

 

1.     Mitä tietoja keräämme?

 

Vieraillessasi kotisivuillamme keräämme sinusta seuraavia teknisiä henkilötietoja:

• IP-osoite

• Tietoa käyttämästäsi selaimesta  

• Tietoa tietokoneesi käyttöjärjestelmästä  

• Tietoa käytetyistä sivuista

• Mistä verkko-osoitteesta olet tullut verkkosivustolle

• Miltä palvelimelta olet tullut verkkosivustolle

• Mistä verkkotunnuksesta olet tullut verkkosivustolle

 

Lisäksi keräämme sähköpostiosoitteesi silloin, kun täytät verkkosivustollamme olevan, uutiskirjeen tilaamista koskevan lomakkeen.

 

2.     Mistä keräämme tietojasi?

 

Keräämme henkilötietojasi ainoastaan sinulta itseltäsi sekä käyttämältäsi laitteelta vieraillessasi verkkosivustollamme.

 

3.     Miksi ja miten käsittelemme henkilötietojasi?

 

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavia käyttötarkoituksia varten:

• Esittääksemme verkkosivustomme sisällön sinulle laitteellesi parhaiten sopivalla tavalla

• Verkkosivustomme käytön valvomiseksi, sivuston toiminnallisuuden sekä sen käyttäjäkokemuksen parantamiseksi

• Tuotteitamme koskevan markkinoinnin ja tarjousten kohdistamiseksi sinulle, lain sallimissa rajoissa

 

4.     Evästeet

 

Verkkosivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni, tietokoneellesi lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita tietokonettasi tai sen tiedostoja.

 

Sivustolla käytetään istuntokohtaisia evästeitä ja seurantaevästeitä (GoogleAnalytics). Istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.

 

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä huomioida, että evästeet voivat olla tarpeellisia verkkosivuston eri osa-alueiden asianmukaiselle toimivuudelle.

 

Lisätietoa Google Analyticsistä on saatavilla täältä.

 

5.     Tietojen säilyttämisaika

 

Best Friend säilyttää henkilötietojasi niin kauan, kun ne ovat tarpeellisia kohdassa 3 lueteltuja käyttötarkoituksia varten.

Kohdassa 1 lueteltuja, teknisiä henkilötietoja säilytetään 26 kuukautta, jonka jälkeen tiedot poistetaan tai tuhotaan asianmukaisesti.

Uutiskirjeen lähettämistä varten kerättäviä sähköpostiosoitteita säilytetään 26 kuukautta.

 

 

6.     Kuka muu käsittelee henkilötietojasi?

 

Best Friend konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

 

Best Friend voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle (”henkilötietojen käsittelijä”) edellä, kohdassa 3 lueteltujen käyttötarkoitusten toteuttamista varten. Henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietojasi Best Friendin lukuun ja sallimissa määrin sekä Best Friendin antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

 

Best Friend käyttää ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toteuttavat riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöönpanemiseksi niin, että käsittely täyttää voimassaolevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön asettamat vaatimukset ja sillä varmistetaan sinun oikeuksien suojelu. 

 

Best Friend takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietojasi käsitellään tämän tietosuojakäytännön ja voimassaolevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

Luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille ainoastaan kohdassa 7 esitellyissä tapauksissa.

 

7.     Henkilötietojen luovuttaminen

 

Emme myy tai vuokraa henkilötietojasi kolmansille osapuolille heidän omia henkilötietojen käsittelytarkoituksia varten.

 

Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

• Toimivaltaisille viranomaisille tai muille tahoille kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön niin edellyttäessä.

• Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

 

8.     Missä henkilötietojasi käsitellään?

 

Käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi pääsääntöisesti EU:n tai ETA:n sisäpuolella. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

 

9.     Miten suojaamme henkilötietojasi?

 

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

 

10.   Sinun oikeutesi

 

Tietojen tarkastaminen

 

Sinulla on oikeus saada Best Friendiltä tietoa siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään sekä myös tarkempaa tietoa siitä, mitä tietoa ja miksi/miten henkilötietojasi käsitellään.

Sinulla on myös oikeus saada jäljennös Best Friendin sinusta käsittelemistä henkilötiedoista.

 

Tietojen oikaiseminen ja poistaminen

 

Sinulla on oikeus saada oikaistua, poistettua tai täydennettyä Best Friendin säilyttämät, sinua koskevat epätarkat, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

 

Vastustamisoikeus

 

Sinulla on oikeus, milloin tahansa, vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramyynti- tai suoramarkkinointitarkoituksia sekä sähköistä suoramarkkinointitarkoitusta varten.

Sinulla on myös oikeus vastustaa joutumista sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin.

 

11.   Tietosuojakäytännön muuttaminen  

 

Kehitämme verkkosivustoamme jatkuvasti ja pidätämme siksi itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojakäytännön sisältöön säännöllisesti.

 

12.   Yhteystiedot

 

Mikäli sinulla on kysymyksiä tähän tietosuojakäytäntöön liittyen, pyydämme sinua olemaan yhteydessä meihin osoitteessa:

 

Best Friend Group Oy

PL 1769 (Kellonkierto 3)

70461 Kuopio, Finland

Puh. +358 40 757 6237

S-posti. [email protected]