BF Insect Shield® Bandana

Beskytter mod/mot myg/mygg, flåter/flått og lopper. Insect Shield® -teknologien konverterer udstyr/utstyret til langsigtet/langsiktig, efektiv og praktisk beskyttelse mod/mot indsekter. Den aktive ingrediens/ingrediensen i Insect Shield, en navnebeskyttet permethrin-formel, er tæt/tett forbundet med tekstilfibrene, så/slik at efektiviteten bevres/opprettholdes gennem/gjennom hele produktets levetid. Teknologien er resultatet af/av mange års forskning og feltundersøgelser/feltundersøkelser og hjælper/hjelper med at/å beskytte hele familien mod/mot insekter.

  • Fuld: 55 x 55 cm.
  • 50 % bomuld/bomull 50 % polyester. 
  • Farve: rød og grøn.
  • Anbefales til maskinvask ved 30°C. Ikke rensning.

Registered by Oeco-Tex Recommend by WHO

Aktivt stof: Permethrin 0,52% (5,2 g/kg behandlet materiale). Når permethrin inkorporeres i produkter ved hjælp af Insect Shield Technology, bliver det aktive stof fikseret og vil således ikke udvaskes.

Aktivt stof:

Permethrin: .................................................................. 0,52%

Andre ingredienser (produkt): .................................. 99,48%

Samlede: ...................................................................... 100,00%

Effektiv: Beskytter mod myg, flåter, myrer, fluer, lopper, høst midder og dansemyg.

Hvordan virked det? Den aktive ingrediens er et menneskeskabt version af et naturligt præventivt insektmiddel, som findes i bestemte typer af krysantemum blomster.

Testet og godkendt: Teknologien er et resultat af mange års forsøg og forskning indenfor området.

Praktisk: Du kan ikke mærke det, men det kan insekterne. 

Holdbar: Beklædningen - holder igennem 25 maskinvaske. Dette produkt  er behandlet med Insect Shield Technology for at beskytte mod insekter. 

Forholdsregler: Undlad kemisk rensning, da det vil fjerne det aktive stof. Undlad at genbehandle med andre permethrin-baserede produkter. Anvend ikke til andre formål end oprindelig tiltænkt. Anvend ikke dette produkt på måder, der strider imod denne etiket. 

Bortskaffelse: Produktet kan bortskaffes som almindeligt affald.

NB! Hverken Insect Shield eller noget andet insekt-beskyttelsesmiddel kan garantera fuldstændig beskyttelse mod insekter eller insektbid.

Favorit produkter